Praktische cursus Keuren ladders en ander klimmaterieel – 1 dagdeel (halve dag)

De praktische cursus Ladders – Trappen – (rol)Steigers keuren is geschikt voor personen die bedrijfsmatig met klimmaterieel werken. Wist u dat het verplicht is om uw ladders – trappen & rolsteigers periodiek te laten keuren volgens de norm NEN 2484 en NEN-EN 1004?

Indien u besluit om de periodieke keuring van uw klimmaterieel te gaan uitvoeren, dan kunt u dit laten doen door een derde partij, maar u mag het periodiek keuren van uw ladders en rolsteigers ook in eigen beheer houden.

Cursus Keuren Ladders, trappen en rolsteiigers

Praktische cursus Keuren Klimmaterieel

Omega Training & Inspectie biedt u de interactie cursus Keuren Ladders, Trappen en (rol)Steigers aan, voor keurmeesters welke klimmateriaal volgens NEN 2484 en NEN-EN 1004 willen gaan keuren. Daarnaast kunt u er ook voor kiezen om rolsteigers en ander klimmateriaal door ons te laten keuren.

Na het volgen van de praktische cursus zijn de deelnemers bevoegd voor het keuren van ladders en ander klimmateriaal binnen de eigen organisatie, maar mogen zij dit ook voor derden uitvoeren als keurmeester.

Doel cursus Keuren ladders, trappen en rolsteigers

De keurmeester klimmateriaal wordt opgeleid om het keuren van ladders, trappen en rolsteigers uit te voeren zoals het omschreven staat in de NEN 2484 en NEN-EN 1004. Deze verplichting geldt al sinds 1998, toen de wettelijke verplichting inging.

VCA

Wist u dat in de VCA checklist het laten keuren van rolsteigers en ander klimmateriaal ook is opgenomen? Tevens worden er continu aanvullende eisen gesteld in het Arbeidsomstandighedenbesluit, de cursus keuren ladders, trappen en rolsteigers kan dan ook als ideaal opfrismoment worden gezien.

Voldoende onderricht persoon

Zodra de cursus klimmaterieel is voltooid is de keurmeester Voldoende Onderricht Persoon volgens de Arbowet en zal hij in staat zijn om zelfstandig ladders, trappen en rolsteigers te kunnen keuren en inspecteren.

Inhoud cursus Keuren ladders, trappen en rolsteigers

Niet iedereen die met ladders, trappen en rolsteigers in aanraking komt, zal in staat zijn om dit direct goed te kunnen beoordelen. Vandaar dat de Arbowet en het daaruit volgende Arbeidsomstandighedenbesluit helder is over het te genieten niveau van de keurmeester.

Wist je dat je deze cursus trouwens perfect kan combineren met het Keuren van Valbeveiliging? In de ochtend volg je dan Ladders / Trappen en in de middag Keuren Valbeveiliging. Wil je je inschrijven? Klik hier voor de pagina van het Keuren van Valbeveiliging.

Diverse eisen normen

In de NEN 2484, EN 1147 en NEN-EN1004 staan diverse eisen omschreven welke gesteld worden aan het keuren van ladders, trappen en rolsteigers. Omega Training & Inspectie gaat nog iets verder en heeft de taaie normteksten vertaald naar een praktische cursus keuren ladders – trappen – (rol)steigers.

Cursus Keuren Ladders / Trappen / Rolsteigers

Onderwerpen cursus Keuren Ladders, trappen en rolsteigers

Tijdens de cursus Keuren Ladders, Trappen en Rolsteigers behandelen wij de volgende onderwerpen:

  • Hoe keuren we ladders, trappen en rolsteigers?
  • Keuringsbevoegdheid;
  • Wetgeving;
  • Welke soorten ladders, trappen en rolsteigers kunnen er worden onderscheiden?
  • Kennis, kenmerken, inzicht met betrekking tot ladders, trappen en rolsteigers;
  • Controlelijst keuren ladders, trappen en rolsteigers. Deze worden na afloop beschikbaar gesteld.
  • Vastlegging van controlelijsten volgens NEN 2484 en NEN-EN 1004

Verder gaan waar anderen stoppen

Tijdens deze interactieve cursus is het van belang om niet alleen te kijken naar de eigen organisatie, maar zal er ook worden stilgestaan bij hoe om te gaan met het keuren van ladders, trappen en rolsteigers voor derden. Het laten keuren van rolsteigers en ander klimmateriaal moet immers altijd op professionele wijze gebeuren.

Indeling Cursus keuren ladders, trappen en rolsteigers

Tijdens het theoriegedeelte wordt nader ingegaan op het praktisch inzicht welke komt kijken bij het keuren van klimmateriaal. Immers, we kunnen wel direct iets afkeuren, maar dit gaat niet altijd op. ‘Keur goed waar het kan en keur af waar het moet’ is dan ook een veelgehoorde opmerking van onze docenten.

Incompany?

Uiteraard kan de cursus Keuren Ladders, trappen en rolsteigers ook incompany worden verzorgd. Interesse? Of wilt u rolsteigers of ander klimmateriaal laten keuren door Omega Training & Inspectie? Neem contact met ons op via 088-20 56 101 voor meer informatie of stuur een mail naar info@omegatraining.nl.

Bij al onze cursussen ontvangt u een certificaat, lunch en cursusboeken.

Graag tot ziens bij de praktische cursus Keuren Ladders, Trappen en Rolsteigers!

De cursus

alles op een rijtje

Cursusduur1 dagdeel
LocatiesMeerdere locaties
In company

Tarieven

1 persoon€ 149,00 p.p
2-3 personen€ 139,00 p.p
4-5 personen€ 129,00 p.p
6 of meer personen€ 119,00 p.p

Genoemde kosten zijn per persoon, exclusief BTW.

Direct inschrijven!

Kies een locatie bij u in de buurt

Meer informatie?

Neem contact met ons op

088 20 56 101