Cursus Erkend Zonnestroom Installateur

Monteur Zonnestroominstallaties (op het dak)

(3 dagen, 1 lesdag per week, 1 praktijktoets)

Geïnteresseerd in een opleiding tot monteur zonnestroominstallaties? Leer zonnepanelen installeren door de diverse vakdisciplines elektrotechniek, montage en veilig werken bij elkaar te brengen! Uit deze prachtige disciplines is een praktijkgerichte en inspirerende opleiding ontstaan.

De eerste InstallQ geaccrediteerde
opleiding in Nederland!

Opleiding Zonnepanelen Installeren – Erkend Zonnestroom Installateur

Opleiding Erkend Zonnestroom Installateur: Monteur op het dak

Leer zonnepanelen installeren

De InstallQ regeling voor zonnepaneel installateurs is in 2021 herzien! Vanuit SO Sustainable, een dochter van Omega Energietechniek, wordt deze opleiding tot Erkend Zonnestroom Installateur aangeboden.

Waaruit kun je kiezen?

Er zijn in totaal 3 deelregelingen te onderscheiden:

 • Monteur Zonnestroominstallatie (op het dak)
  • Voldoend Onderricht Persoon (VOP):
  • DC-Monteur op het dak
 • Monteur Zonnestroominstallaties (onder het dak)
  • Vakbekwaam Persoon (VP):
  • AC- & DC-monteur
 • Werkverantwoordelijke zonnestroominstallaties (WV):
  • Ontwerp –  beheer – montage

Bij SO Sustainable bieden wij je alle 3 de opleidingen afzonderlijk aan. Elke opleiding spitst zich toe op de onderwerpen die voor jou van toepassing zijn.

Wil jij alle 3 de opleidingen volgen? Geen probleem! We hebben alle onderdelen zo afgestemd dat het qua agenda prima te plannen valt. Je moet je wel voor alle drie de opleidingen apart inschrijven.

Wil je als bedrijf Erkend Zonnestroom Installateur worden? Dan is het noodzakelijk dat een persoon binnen het bedrijf naast de VOP en VP ook de vervolgopleiding tot Werkverantwoordelijke afrond.

Voor wie is de opleiding Monteur zonnestroominstallaties (VOP)?

De opleiding tot Monteur Zonnestroominstallaties is voor iedereen die zonnestroominstallaties installeert op het dak.

Wanneer je de opleiding hebt afgerond wordt dit opgenomen in je Vakmanschapspaspoort en is 5 jaar geldig. Geregistreerd vakmanschap is belangrijk omdat dit laat zien dat de vaardigheden voor een goed aangelegde en veilige installatie aantoonbaar zijn vastgesteld. Subsidieverstrekkers, verzekeraars of opdrachtgevers kunnen naar een bewijs van vakmanschap vragen. Geregistreerd vakmanschap is daarvoor een belangrijk en herkenbaar kwaliteitslabel voor registratie in het CRT en vakpaspoort.

Goed om te weten is dat SO Sustainable (een volle dochter van Omega Energietechniek) volledig is geaccrediteerd door InstallQ om zowel de opleiding te mogen verzorgen, alsook de examens te mogen afnemen!

dsc_0438_bewerkt

Inhoud Monteur Zonnestroominstallaties (dak) / VOP Zonnestroom Installateur

Wanneer je kiest voor de opleiding tot Erkend Zonnestroom Installateur zal je starten met de Voldoend Onderricht Persoon module, beter bekend als monteur Zonnestroominstallatie (dak). Wat houdt dit o.a. in?

Je werkt zelfstandig onder toezicht en verricht werkzaamheden op het dak voor het installeren van zonnestroominstallaties. Tijdens het opleidingsprogramma wordt gewerkt aan je technische vaardigheden en krijg je uitleg over de basistheorie die je in de praktijk brengt. Na afloop van de opleidingsdagen wordt een praktijkopdracht afgenomen waarbij de examinator jouw praktische vaardigheden registreert. Na afloop ontvang je de registratie van vakmanschap in je Vakpaspoort.

Taken Monteur zonnestroominstallaties

Je taken zijn:

 • Zonnestroominstallatie aanleggen (op het dak)
 • Zorgdragen voor veiligheid
 • Rapporteren werkzaamheden

Deze module bevat o.a. de volgende onderwerpen:

 • LMRA
 • Veilig monteren
 • Diverse montage systemen
 • Ballastering
 • Plaatsen PV panelen op schuin en plat dak
 • Meting en beproeving
 • Controle op veilige werking
 • Veilig werken op hoogte
 • etc.

De Monteur Zonnestroom Installateur is een zeer praktische opleiding. Natuurlijk is er een gedeelte beschikbaar voor theorie, maar je bent zeer veel bezig met praktijk.

Praktische informatie

Aantal lesdagen

De opleiding tot VOP Zonnestroom Installateur omvat in totaal 3 lesdagen en een halve dag voor de praktijkopdracht.

De kosten voor de praktijktoets bedragen € 275,— per persoon, excl. BTW.

panelen
20171214_094026

Direct inschrijven!

Kies een geschikte datum

De cursus

alles op een rijtje

Cursusduur Monteur Zonnestroominstallaties (op het dak 3 dagen
Locaties Leerdam

Dronten

Deventer

Tarieven

Per persoon € 1500,–
Praktijkopdracht € 275,–

Genoemde kosten zijn per persoon, exclusief BTW, incl. certificaat en heerlijke lunch.

Meer informatie?

Neem contact met ons op

088 20 56 101

-installq-logo-geaccrediteerde-opleiding

Benodigde leermiddelen

Voor het volgen van deze cursus is het ISSO Handboek Zonne-energie (hard copy!) vereist. Dit is te verkrijgen op https://open.isso.nl/publicatie/handboek-hbze-zonne-energie/2019www.isso.nl

Inschrijven

Wil je de opleiding tot monteur zonnepanelen volgen? Inschrijven kan door aan de rechterkant de gewenste datum en locatie uit de lijst te kiezen en de gevraagde gegevens in te vullen. Na de inschrijving ontvang je van ons direct de bevestiging van deelname, inclusief de locatie en het tijdstip. Als je tegen onduidelijkheden aanloopt, neem dan vooral even contact op met onze behulpzame klantenservice. Je kan ons bereiken door te bellen naar Omega Training & Inspectie via 088-20 56 101!

Meer informatie Erkend Zonnestroom Installateur

Over de vernieuwde erkenningsregeling Zonnestroomsystemen
De markt verlangt goede, dan wel aantoonbare kwaliteit van zonnestroomsystemen en het plaatsen daarvan. Daaraan beantwoordt deze vernieuwde erkenningsregeling. Meegenomen in de regeling zijn ervaringen met incidenten en ontwikkelingen rondom zonnestroomsystemen, het ontwerp, de toepassing en het onderhoud. De vernieuwde erkenning sluit zoveel als mogelijk aan op de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen (Wkb).
De erkenningsregeling behandelt géén zonnstroomsystemen voor binnenvaart of pleziervaart. Woonboten vallen wél onder het Bouwbesluit.

Twee deelgebieden
In de erkenningsregeling wordt rekening gehouden met de grote variatie in omvang en complexiteit van de uitgevoerde werkzaamheden. Zo geldt een aantal eisen alleen voor zonnestroomsystemen met een aansluitwaarde groter dan 3 x 25 Ampère. Daarom kan het installatiebedrijf erkend worden voor twee deelgebieden:

 • deelgebied 1: zonnestroomsystemen met een aansluitwaarde tot en met 3 x 25 Ampère en een maximaal AC-omvormersvermogen van 17kW;
 • deelgebied 2: zonnestroomsystemen met een aansluitwaarde groter dan 3 x 25 Ampère. Een bedrijf dat erkend is voor dit deelgebied, is automatisch ook erkend voor deelgebied 1. Voor dit deelgebied 2 behoort het installatiebedrijf ook een InstallQ erkenning te hebben voor Elektra (laagspanningsinstallaties).

Belangrijkste aanpassingen
Met name de vakbekwaamheidseisen zijn aangepast. Ook wordt het installatiebedrijf (vaker) gecontroleerd. Hierdoor worden veiligheid en kwaliteit beter gewaarborgd.

Zo krijgt het erkende bedrijf voor het deelgebied tot en met 3 x 25 Ampère minimaal éénmaal per vier jaar een organisatie- en een technische kwaliteitscontrole van InstallQ. Voor het deelgebied groter dan 3 x 25 Ampère zal het erkend bedrijf eenmaal per jaar technische kwaliteitscontrole krijgen (op locatie).

Bovenstaand is een opsomming wat ook terug te lezen is op de site van InstallQ.