Erkend Zonnestroom Installateur

Werkverantwoordelijke Zonnestroominstallaties (InstallQ)

1 lesdag

De erkenningsregeling van InstallQ omvat ook de module Werkverantwoordelijke. Deze module volg je bij SO Sustainable, dochter van Omega Energietechniek. Je sluit deze module af met een theorie examen vanuit je eigen locatie.

De eerste InstallQ geaccrediteerde
opleiding van Nederland!

Opleiding Zonnepanelen Installeren – Erkend Zonnestroom Installateur

Cursus Erkend Zonnestroom Installateur: Werkverantwoordelijke

Leer zonnepanelen installeren

De InstallQ regeling voor zonnepaneel installateurs is in 2021 herzien! Vanuit SO Sustainable, een dochter van Omega Energietechniek, wordt deze opleiding tot Erkend Zonnestroom Installateur aangeboden.

Waaruit kun je kiezen?

Er zijn in totaal 3 deelregelingen te onderscheiden:

 • Voldoend Onderricht Persoon (VOP):
  • DC-Monteur op het dak
 • Vakbekwaam Persoon (VP):
  • AC- & DC-monteur
 • Werkverantwoordelijke (WV):
  • Ontwerp –  beheer – montage

Bij SO Sustainable hebben we er voor gekozen om de VOP en VP opleiding te combineren, aangezien installateurs vaak DC en AC combineren.

Voor wie is de opleiding Werkverantwoorde Zonnestroominstallaties?

Past het profiel Werkverantwoordelijke Zonnestroominstallaties bij jou? Schrijf je dan in voor deze module!

Voordat gestart wordt met een project dienen er vele stappen te worden doorlopen. De Werkverantwoordelijke Zonnestroominstallaties is daarin een onmisbare schakel! Immers, hij brengt op voorhand de randvoorwaarden in kaart, zal de installatie ontwerpen en is verantwoordelijk voor nog veel meer. En ook achteraf is de WV-er een onmisbare schakel bij het opleveren en beheren van de installatie!

Een vooropleiding is niet verplicht, maar enige voorkennis is wel handig. Het behalen van de diploma’s gaat je makkelijker af als je voorkennis hebt van elektrotechniek. Niveau 2 is noodzakelijk om aan de opleiding tot Monteur Zonnestroominstallaties te beginnen. We zien bij onze cursisten dat men wat meer tijd moet investeren in de zelfstudie om de diploma’s te halen, als je niet beschikt over een elektrotechnische achtergrond.

Voor de WV-module is het noodzakelijk om over niveau 4 ET te beschikken. Dat is ook de reden dat deze module los wordt aangeboden.

Inhoud WV Zonnestroom Installateur

Je werkt zelfstandig en bent eindverantwoordelijk voor alle werkzaamheden voor een goed en volgens specificaties functionerende zonnestroominstallatie.

Tijdens het opleidingsprogramma wordt gewerkt aan je technische vaardigheden en krijg je uitleg over de theorie die je in de praktijk brengt. Ter afsluiting van je opleiding doe je een theorie-examen en een praktijkexamen. Bij goed gevolg ontvang je je bewijs van vakmanschap in je Vakpaspoort.
Op basis van dit bewijs kun je bij InstallQ een aanvraag indienen voor de erkenningsregeling Zonnestroomsystemen.

Je voert o.a. de volgende taken uit:

 • Randvoorwaarden in kaart brengen en haalbaarheid toetsen
 • Zonnestroominstallatie ontwerpen
 • Zonnestroominstallatie (ontwerpen) uitwerken
 • Zonnestroominstallatie realiseren (voorbereiden werkzaamheden)
 • Begeleiden werkzaamheden
 • Zonnestroominstallatie aanleggen (op het dak)
 • Installeren en aansluiten omvormers
 • Verhelpen van elektrotechnische storingen, uitvoeren inspecties en onderhoud aan zonnestroominstallaties
 • Zorgdragen voor veiligheid
 • Rapporteren werkzaamheden
 • Uitvoeren van kwaliteitscontroles
 • Opleveren van een zonnestroominstallatie
 • Zonnestroominstallatie beheren

De WV Zonnestroom Installateur is een theoretische opleiding.

Aantal lesdagen

De opleiding tot WV Zonnestroom Installateur duurt 1 lesdag en een dagdeel voor het theorie examen (vanuit je eigen locatie te volgen). Wil je ook de VOP/VP cursus volgen? Lees hier meer over de duur van deze opleiding.

deze

Kosten WV Zonnestroom Installateur

De kosten voor deze interactieve praktische opleiding bedragen € 500,– per persoon, excl. BTW. Volg je ook de VOP/VP cursus? Dan zijn de kosten in totaal €3000,- excl. btw. Tijdens de opleiding wordt uiteraard voor de inwendige mens gezorgd, de lunch – koffie – thee – frisdrank is allemaal inclusief.

De kosten voor de praktijkexamens bedragen € 550,— per persoon, excl. BTW, deze is gelijk aan de praktijkexamens van VOP/VP.

Benodigde leermiddelen

Voor het volgen van deze cursus is het ISSO Handboek Zonne-energie (hard copy!) vereist. Dit is te verkrijgen op https://open.isso.nl/publicatie/handboek-hbze-zonne-energie/2019

Inschrijven

Wil je de opleiding tot Werkverantwoordelijke Zonnepanelen volgen? Inschrijven kan door aan de rechterkant de gewenste datum en locatie uit de lijst te kiezen en de gevraagde gegevens in te vullen. Na de inschrijving ontvang je van ons direct de bevestiging van deelname, inclusief de locatie en het tijdstip. Als je tegen onduidelijkheden aanloopt, neem dan vooral even contact op met onze behulpzame klantenservice. Je kan ons bereiken door te bellen naar Omega Training & Inspectie via 088-20 56 101!

Direct inschrijven!

Kies een geschikte datum

De cursus

alles op een rijtje

Cursusduur1 dag (2 dagdelen)
LocatieLeerdam

Tarieven

Per persoon€ 500,–
CITO Examen
(optioneel)
€ 80,–

Genoemde kosten zijn per persoon, exclusief BTW, incl. certificaat en heerlijke lunch.

Meer informatie?

Neem contact met ons op

088 20 56 101

-installq-logo-geaccrediteerde-opleiding

Meer informatie Erkend Zonnestroom Installateur

Over de vernieuwde erkenningsregeling Zonnestroomsystemen
De markt verlangt goede, dan wel aantoonbare kwaliteit van zonnestroomsystemen en het plaatsen daarvan. Daaraan beantwoordt deze vernieuwde erkenningsregeling. Meegenomen in de regeling zijn ervaringen met incidenten en ontwikkelingen rondom zonnestroomsystemen, het ontwerp, de toepassing en het onderhoud. De vernieuwde erkenning sluit zoveel als mogelijk aan op de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen (Wkb).
De erkenningsregeling behandelt géén zonnstroomsystemen voor binnenvaart of pleziervaart. Woonboten vallen wél onder het Bouwbesluit.

Twee deelgebieden
In de erkenningsregeling wordt rekening gehouden met de grote variatie in omvang en complexiteit van de uitgevoerde werkzaamheden. Zo geldt een aantal eisen alleen voor zonnestroomsystemen met een aansluitwaarde groter dan 3 x 25 Ampère. Daarom kan het installatiebedrijf erkend worden voor twee deelgebieden:

 • deelgebied 1: zonnestroomsystemen met een aansluitwaarde tot en met 3 x 25 Ampère en een maximaal AC-omvormersvermogen van 17kW;
 • deelgebied 2: zonnestroomsystemen met een aansluitwaarde groter dan 3 x 25 Ampère. Een bedrijf dat erkend is voor dit deelgebied, is automatisch ook erkend voor deelgebied 1. Voor dit deelgebied 2 behoort het installatiebedrijf ook een InstallQ erkenning te hebben voor Elektra (laagspanningsinstallaties).

Belangrijkste aanpassingen
Met name de vakbekwaamheidseisen zijn aangepast. Ook wordt het installatiebedrijf (vaker) gecontroleerd. Hierdoor worden veiligheid en kwaliteit beter gewaarborgd.

Zo krijgt het erkende bedrijf voor het deelgebied tot en met 3 x 25 Ampère minimaal éénmaal per vier jaar een organisatie- en een technische kwaliteitscontrole van InstallQ. Voor het deelgebied groter dan 3 x 25 Ampère zal het erkend bedrijf eenmaal per jaar technische kwaliteitscontrole krijgen (op locatie).

Bovenstaand is een opsomming wat ook terug te lezen is op de site van InstallQ.