Wie mag een NTA8220 inspectie uitvoeren?

Om een NTA 8220-controle uit te kunnen voeren is kennis nodig op het gebied van risicoanalyse gericht op elektrische materieel en de brandtheorie. De NTA 8220 geeft een richting naar deze kennis, maar is geen handboek. Wettelijk gezien mag ieder vakbekwaam persoon deze controle uitvoeren.

Privaatrechtelijk kunnen er wel eisen gesteld worden aan de persoon of het bedrijf. Verzekeraars kunnen bijvoorbeeld in hun verzekeringsvoorwaarden aanvullende eisen stellen. Bijvoorbeeld dat het bedrijf gecertificeerd moet zijn door SCIOS (scope10) of lid moet zijn van UNETO-VNI. Het is dus belangrijk dat de opdrachtgever op de hoogte is van zijn verzekeringsvoorwaarden en deze deelt met de inspecteur.
bron: www.uneto-vni.nl

Cursus NTA8220 bij Omega Training

Meer informatie over de opleiding tot Scope 10 inspecteur vind je door hier te klikken. Meer informatie over de NTA8220 cursus vind je door hier te klikken.