Waar moeten inspecteurs aan voldoen bij een NTA8220 inspectie?

Om een NTA 8220-controle uit te kunnen voeren is kennis nodig op het gebied van risicoanalyse gericht op elektrische materieel en de brandtheorie. De NTA 8220 geeft een richting naar deze kennis, maar is geen handboek. Wettelijk mag ieder vakbekwaam persoon deze controle uitvoeren.

Privaatrechtelijk kunnen er wel eisen gesteld worden aan de persoon of het bedrijf. Belangrijk is te weten dat de werkmethode van de NTA 8220 wezenlijk anders is dan de controle volgens de NEN 3140.

De NTA is een werkmethode op basis van een risico-analysemodel waarbij metingen mede bepalend zijn. Hierdoor heeft de inspecteur andere kernkwaliteiten nodig in vergelijking met het werkterrein van de NEN 3140.

De SCIOS certificatieregeling vereist dat de inspecteur in het bezit is van het door SCIOS erkende diploma scope 8 en 10 en een praktijkaudit ondergaat.

bron: www.uneto-vni.nl

Cursus NTA8220 bij Omega Training

Meer informatie over de opleiding tot Scope 10 inspecteur vind je door hier te klikken. Meer informatie over de NTA8220 cursus vind je door hier te klikken.