NEN3140 Cursussen

NEN 3140 is een zelfstandige norm die voor Nederland alle relevante eisen voor de bestaande elektrische laagspanningsinstallaties bevat. NEN 3140 is van toepassing op de bedrijfsvoering van elektrische installaties en apparatuur tot een nominale spanning van 1000 Volt wisselspanning en 1500 V gelijkspanning.

De Nederlandse Arbeidsomstandighedenwet stelt als eis dat elektrische installaties en apparaten veilig moeten zijn en dat werkzaamheden met of aan deze installaties veilig moeten worden uitgevoerd. NEN 3140 voorziet in de nodige bepalingen die u kunt gebruiken om hieraan te voldoen. Het volgen van NEN 3140 is de best mogelijke manier om aan de relevante wet- en regelgeving te voldoen.

Om aan de NEN 3140 te voldoen is natuurlijk kennis nodig. Omega Training geeft diverse NEN 3140 cursussen om als inspecteur of verantwoordelijke binnen uw organisatie bekent te raken met de norm.

Meer informatie over trainingen?

Neem contact met ons op

088-2056101

Cursus Keuren Elektrische Arbeidsmiddelen NEN 3140

Deze cursus leidt je in één dag op tot Keurmeester Elektrische Arbeidsmiddelen. Wij vinden het belangrijk dat je de stof echt in de vingers krijgt. Dit doen we door de norm praktisch te bespreken en dit direct met benodigde apparatentesters uit te leggen en te oefenen. De docent neemt alle eisen en normen wat betreft Elektrische arbeidsmiddelen door, zodat er wordt voldaan aan alle gestelde eisen conform de NEN 3140, VCA en Arbowet wat betreft het periodiek keuren van elektrisch gereedschap volgens de NEN 3140. Er is geen specifieke voorkennis van normen of elektra nodig om deel te nemen aan de cursus.

Cursus Basisinspectie Elektrische Installaties NEN 3140

Tijdens deze eendaagse cursus behandelen jullie eerst alle relevante bepalingen en inspectiemethodieken. Deze informatie heb je natuurlijk nodig om later op de dag zelf deze kennis te gebruiken. De cursus tot basis Inspecteur Elektrische Installaties NEN 3140 staat in de middag namelijk uitgebreid stil bij de werkzaamheden van een inspecteur. Op deze manier leer je niet alleen de theorie, maar ook het toepassen ervan in de praktijk. Tijdens de cursus zul je adequate begeleiding van de docent krijgen. Zo wordt je klaargestoomd voor jouw dagelijkse inspectiewerkzaamheden.

Dat praktijk bij deze cursus zo belangrijk is, komt omdat inspecteren van een elektrische installatie een behoorlijke hoeveelheid metingen behelst. Als inspecteur is het uitvoeren van deze metingen dagelijkse kost.

Voldoende Onderricht Persoon / Vakbekwaam Persoon NEN 3140

Kun jij tijdens je dagelijkse werkzaamheden met elektrische gevaren in aanraking komen? Volgens het Arbobesluit mag je deze werkzaamheden alleen verrichten als je over de juiste kennis en expertise beschikt. Tijdens een cursus VOP / VP kun je op een laagdrempelige manier deze kennis tot je nemen, uitgelegd door een docent uit de praktijk. Nadat je over de juiste kennis beschikt, kan jouw werkgever of de installatieverantwoordelijke je bevoegd stellen. Zo kun je veilig je werkzaamheden blijven uitvoeren.