Over Omega Training

Omega Training & Inspectie – Veiligheidstrainingen

Omega is jouw partner als het gaat om trainingen, inspecties en keuringen volgens o.a. NEN 1010 en NEN 3140.

Omega Training & Inspectie biedt toegankelijke veiligheidstrainingen (o.a. NEN 1010 en NEN 3140) voor iedereen die met elektriciteit in aanraking komt. Wij staan voor een heldere en laagdrempelige benadering van dagelijkse uitdagingen welke voortkomen uit de vele normen.

Vakgerichte praktijkopleidingen

Met onze praktische trainingen en cursussen wordt er een absolute toegevoegde waarde geboden in het eenvoudig oplossen van alledaagse uitdagingen, vaak ontstaan uit geldende normen en richtlijnen.

Zo zijn er de cursussen NEN 3140, NEN 1010, Thermografie en PV/Solar Installaties, maar ook het Keuren van Valbeveiliging, Ladders / Trappen en (rol)Steigers maken deel uit van ons portfolio. Veiligheid is een basisrecht waar iedere werknemer in Nederland recht op heeft, in welke omstandigheid dan ook.

Alle klanten van Omega Training & Inspectie zullen met de opgedane kennis bijdragen aan dit grote goed. Wij bieden onze klanten maximale begeleiding, een zeer praktische aanpak van diverse vraagstukken en heldere tools om kosten te besparen. Onze 30 jaar gezamenlijke ervaring in de inspectie- en meetapparatuur maken ons jouw partner in elektrische veiligheid.

Heb je vragen of wil je meer weten? Neem gerust contact met ons op via 088 – 20 56 101 of stuur een e-mail!

Meer kennis door delen!

Omega is naast inspecties en opleidingen ook jouw partner in kennisoverdracht. Wij zijn dan ook lid van diverse vakgroepen waarin wij onze kennis delen. Zo zijn wij bij Uneto VNI betrokken bij de vakgroep Beheer & Inspectie en de vakgroep ZON.

Daarnaast heeft Omega Training & Inspectie plaatsgenomen in de NEC-82 commissie aangaande zonnepanelen, hebben wij plaatsgenomen in de examencommissie van Holland Solar en zijn wij nauw betrokken bij de ontwikkeling van de NEN 8025.
Daarnaast zijn wij lid van de vakvereniging iKeur, het platform voor onafhankelijke inspecteur.

Meer informatie over trainingen?

Neem contact met ons op

088-2056101