SCIOS Scope Opleidingen

Het SCIOS systeem is in het leven geroepen als kwaliteitsborging voor het inspecteren en onderhouden van technische installaties. De inspectiemarkt in Nederland is namelijk open, waardoor het erg lastig is er achter te komen of een installateur of inspecteur vakbekwaam is. Door het kwaliteitssysteem van SCIOS is het veel makkelijker voor installatie-eigenaren, inspectie- en installatiebedrijven om een gecertificeerde inspecteur te vinden.

Het kwaliteitssysteem is ondergebracht in de SCIOS-certificatieregeling en het SCIOS-certificatiereglement. In dit reglement zijn de regels voor certificatie van bedrijven beschreven. Ook is vastgelegd aan welke eisen personen die werkzaam zijn bij bedrijven moeten voldoen, wat betreft opleiding en ervaring. Omega Training geeft opleidingen tot SCIOS Scope 8 (Inspecteur Laagspanningsinstallaties), SCIOS Scope 10 inspecteur (Elektrisch materieel inspecteren op brandrisico) en binnenkort SCIOS Scope 12 (Inspecteur Zonnepaneelinstallaties).

scope8-cursus-afbeelding

SCIOS Scope 8 – Inspecteur Laagspanningsinstallaties

Via deze SCIOS Scope 8 opleiding wordt je uitgebreid voorbereid op het examen (excl.), waarbij je aantoont zelfstandig inspecties uit te kunnen voeren aan, met en nabij laagspanningsinstallaties. Ook kun je laten zien dat je voldoet aan de theoretische kennis en praktische vaardigheden van meetinstrumenten. Zo kun je zelfstandig meetresultaten uitlezen en elektrische installaties beoordelen.

De opleiding tot Inspecteur Laagspanning Scope 8 (NEN-EN 50110 & NEN 3140) duurt in totaal 4 dagen. Tijdens deze opleiding zal je ongeveer 2 dagen met theorie bezig zijn en 2 dagen met metingen en beproevingen in ons praktijkcentrum. Zo wordt niet alleen je theoretische kennis vergroot, ook je praktische vaardigheden met meetinstrumenten

scope10-cursus-afbeelding

SCIOS Scope 10 – Inspectie van Elektrisch Materieel op Brandrisico

Ondeugdelijke elektrische installaties en daarop aangesloten apparaten zijn een belangrijke oorzaak van brand bij bedrijven. Elektra behoort namelijk tot de top 3 van brandoorzaken! Deze branden ontstaan door onveilige situaties in elektrische installaties. De verzekeraars gaan daarom hogere eisen stellen aan de brandveiligheid van elektrotechnische installaties. Een inspectie volgens de NEN 3140 is namelijk onvoldoende om alle risico’s van een elektrische installatie en apparaten vast te stellen.

Om het brandrisico te kunnen inspecteren is dus een nieuwe norm nodig. In samenwerking met de elektrotechnische brancheorganisaties, SCIOS en de verzekeringsbranche is daarom de NTA 8220 ontwikkeld. SCIOS heeft daarom een specifieke inspectie van elektrisch materieel op brandrisico uitgebracht, genaamd Scope 10. Omega Training leert je in 3 dagen elektrisch materieel te inspecteren op brandrisico.

scope-12-inspecteur

SCIOS Scope 12 – Inspecteur Zonnepaneelinstallaties

De voorbereidingen voor de Scope 12 trainingen zijn in volle gang. Het is ons streven een complete opleiding samen te stellen voor iedereen, ongeacht je voorkennis. Om inzicht te krijgen in de behoefte, komen we graag in contact met mensen die interesse hebben in Scope 12 trainingen. Door je nu aan te melden je zit nergens aan vast, maar wordt je als eerste op de hoogte gesteld van de definitieve agenda.