SCIOS Scope Opleidingen

Het SCIOS systeem is in het leven geroepen als kwaliteitsborging voor het inspecteren en onderhouden van technische installaties. De inspectiemarkt in Nederland is namelijk open, waardoor het erg lastig is er achter te komen of een installateur of inspecteur vakbekwaam is. Door het kwaliteitssysteem van SCIOS is het veel makkelijker voor installatie-eigenaren, inspectie- en installatiebedrijven om een gecertificeerd inspectiebedrijf te vinden.

Het kwaliteitssysteem is ondergebracht in de SCIOS-certificatieregeling en het SCIOS-certificatiereglement. In dit reglement zijn de regels voor certificatie van bedrijven beschreven. Ook is vastgelegd aan welke eisen personen die werkzaam zijn bij bedrijven moeten voldoen, wat betreft opleiding en ervaring. Omega Training geeft opleidingen tot SCIOS Scope 8 (Inspecteur Laagspanningsinstallaties), SCIOS Scope 10 inspecteur (Elektrisch materieel inspecteren op brandrisico) en SCIOS Scope 12 (Inspecteur Zonnepaneelinstallaties).

scope8-cursus-afbeelding

SCIOS Scope 8 – Inspecteur Laagspanningsinstallaties

Via deze SCIOS Scope 8 opleiding wordt je uitgebreid voorbereid op het examen (excl.), waarbij je aantoont zelfstandig inspecties uit te kunnen voeren aan, met en nabij laagspanningsinstallaties. Ook kun je laten zien dat je voldoet aan de theoretische kennis en praktische vaardigheden van meetinstrumenten. Zo kun je zelfstandig meetresultaten uitlezen en elektrische installaties beoordelen.

De opleiding tot Inspecteur Laagspanning Scope 8 (NEN-EN 50110 & NEN 3140) duurt in totaal 4 dagen. Tijdens deze opleiding zal je ongeveer 2 dagen met theorie bezig zijn en 2 dagen met metingen en beproevingen in ons praktijkcentrum. Zo wordt niet alleen je theoretische kennis vergroot, ook je praktische vaardigheden met meetinstrumenten

scope10-cursus-afbeelding

SCIOS Scope 10 – Inspectie van Elektrisch Materieel op Brandrisico

Ondeugdelijke elektrische installaties en daarop aangesloten apparaten zijn een belangrijke oorzaak van brand bij bedrijven. Elektra behoort namelijk tot de top 3 van brandoorzaken! Deze branden ontstaan door onveilige situaties in elektrische installaties. De verzekeraars gaan daarom hogere eisen stellen aan de brandveiligheid van elektrotechnische installaties. Een inspectie volgens de NEN 3140 is namelijk onvoldoende om alle risico’s van een elektrische installatie en apparaten vast te stellen.

Om het brandrisico te kunnen inspecteren is dus een nieuwe norm nodig. In samenwerking met de elektrotechnische brancheorganisaties, SCIOS en de verzekeringsbranche is daarom de NTA 8220 ontwikkeld. SCIOS heeft daarom een specifieke inspectie van elektrisch materieel op brandrisico uitgebracht, genaamd Scope 10. Omega Training leert je in 3 dagen elektrisch materieel te inspecteren op brandrisico.

scope 12

SCIOS Scope 12 – Veiligheidsinspectie zonnepaneelinstallaties

De nieuwe inspectieregeling voor zonnepaneel-installaties, de SCIOS Scope 12 Inspectieregeling, wordt de standaard. Verzekeraars eisen steeds vaker een opleverinspectie voor een zonnepaneel-installatie, omdat de risico’s en de schades als gevolg van fouten in de zonnepaneel-installaties steeds groter worden. Daarnaast zien we te vaak bij opleverinspecties dat er (brand)gevaarlijke situaties worden aangetroffen. Daarom is er nu de opleiding Scope 12 Veiligheidsinspectie Zonnepaneelinstallaties!

Na afronding van deze opleiding en het slagen voor het examen kan je verder aan de slag met je kwaliteitsmanagement systeem en de toetsing daarvan door een Certificerende Instelling. Na het afronden van de praktijk- en bedrijfsaudit door deze certificerende instelling zijn jullie officieel gecertificeerd om deze inspecties te mogen uitvoeren!