Subsidie

OTIB Subsidie / OSR regeling

Al onze trainingen welke door de OTIB zijn goedgekeurd en in de OTIB Etalage staan vallen onder de OSR regeling.
De OSR tegemoetkoming kan na afloop van de cursus worden aangevraagd.
Dit kan via OTIB Online of door middel van het OSR declaratieformulier.

De Ontwikkelings Stimulerings Regeling (OSR) is bedoeld voor cursussen, trainingen en overige scholingsactiviteiten waarbij de werkgever de scholingskosten voor zijn rekening neemt.

De hoogte van de tegemoetkoming wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld.
Voor een aantal cursussen geldt een maximaal te ontvangen bedrag van € 50,- per cursus. Kijk onder hoogte vergoeding voor een actueel overzicht van deze cursussen.

Individueel of collectief

De OSR kan voor elke werknemer individueel worden aangevraagd. U ontvangt de tegemoetkoming na indiening van een factuur van een door uw werknemer gevolgde cursus, training of andere scholingsactiviteit. Indien de werknemer al gebruik maakt van de BPV-regeling, kan deze werknemer individueel niet meer in aanmerking komen voor de OSR.

Het is ook mogelijk de OSR niet individueel, maar collectief in te zetten. Voordeel van de collectieve regeling is dat de totale tegemoetkoming gebaseerd wordt op het totaal aantal werknemers van het bedrijf. De tegemoetkoming voor werknemers die geen cursus volgen, kan worden ingezet voor werknemers die wel een cursus volgen. Voorwaarden voor de collectieve regeling is dat een BedrijfsOpleidingsPlan (BOP) wordt opgesteld en dat alle werknemers een afstandsverklaring voor individuele tegemoetkoming ondertekenen.
In 2014 bestaat de mogelijkheid om per bedrijf eenmalig aanspraak te maken op 800 euro. Bekijk de voorwaarden OSR om te beoordelen of uw bedrijf in aanmerking komt.

OSR Specifiek

Ook in 2014 kunt u als werkgever nog gebruik maken van de OSR Specifiek. U ontvangt naast de reguliere OSR een extra financiële tegemoetkoming van OTIB voor de kosten van een cursus uit de cursuslijst ‘Duurzaam’ of ‘Specifiek’. Bekijk hier een overzicht van de cursussen of meer informatie over de voorwaarden en aanvraag.

Meer informatie en aanvragen

Meer weten over de voorwaarden van de OSR en het individueel of collectief toepassen van de OSR? Lees dan verder onder voorwaarden OSR . Het volledige, officiële OSR-reglement vindt u onder downloads.
Voor eenvoudig en snel de OSR aanvragen gaat u naar OTIB-online.

Meer informatie over trainingen?

Neem contact met ons op

088-2056101