Subsidie

OTIB Subsidie / OSR regeling

Al onze trainingen welke door de OTIB zijn goedgekeurd en in de OTIB Etalage staan, vallen onder de OSR regeling.
De OSR tegemoetkoming kan na afloop van de cursus worden aangevraagd.
Dit kan via OTIB Online of door middel van het OSR declaratieformulier.

De Ontwikkelings Stimulerings Regeling (OSR) is bedoeld voor cursussen, trainingen en overige scholingsactiviteiten waarbij de werkgever de scholingskosten voor zijn rekening neemt.

De hoogte van de tegemoetkoming wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld. Voor een aantal cursussen geldt een maximaal te ontvangen bedrag van € 50,- per cursus. Kijk onder hoogte vergoeding voor een actueel overzicht van deze cursussen.

Individueel of collectief

De OSR kan voor elke werknemer individueel worden aangevraagd. U ontvangt de tegemoetkoming na indiening van een factuur van een door uw werknemer gevolgde cursus, training of andere scholingsactiviteit. Indien de werknemer al gebruik maakt van de BPV-regeling, kan deze werknemer individueel niet meer in aanmerking komen voor de OSR.

Het is ook mogelijk de OSR niet individueel, maar collectief in te zetten. Bekijk de voorwaarden OSR op de website van OTIB om te zien of uw bedrijf in aanmerking komt voor een subsidie.

Meer informatie en aanvragen

Meer weten over de voorwaarden van de OSR en het individueel of collectief toepassen van de OSR? Kijk dan voor alle actuele informatie en voorwaarden op otibin2020.nl

Meer informatie over trainingen?

Neem contact met ons op

088-2056101