Wat is NTA8220?

De NTA 8220 is een beoordelingsmethodiek op brandrisico’s van elektrisch materieel. De beoordelingsmethodiek is gezamenlijk onder het beheer van het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) door de verzekerings- en inspectiebranche vastgelegd in Nederlands Technische afspraken (NTA). De beoordeling is gericht op het signaleren van brandrisico’s met een elektrische oorzaak. In de NTA staat omschreven wat visueel moet worden beoordeeld en welke metingen verricht moeten worden. Het signaleren van andere risico’s, zoals veiligheid, gezondheid, welzijn of bedrijfscontinuïteit zijn geen onderdeel van deze beoordelingsmethode. De NTA 8220 is geen wettelijke verplichting maar kan een privaatrechtelijke eis zijn. Vaak maakt preventie deel uit van de verzekeringsovereenkomst en wordt in deze preventie bepaald dat de elektrisch materieel periodiek moet worden beoordeeld.

Meer informatie over de inhoud van de NTA 8220 is te vinden op www.nen.nl.

bron: www.uneto-vni.nl

Cursus NTA8220 bij Omega Training

Meer informatie over de opleiding tot Scope 10 inspecteur vind je door hier te klikken. Meer informatie over de NTA8220 cursus vind je door hier te klikken.